Hakaret içermeyen ve online ortamda kullanılan uygun cümle yapısına sahip olmaldır. Zamanlamasına veya tekrarına dikkat edilmelidir.